Beheer online bronnen

Steeds meer bibliotheken zetten in op digitale content in plaats van gedrukte informatie. Niet alleen om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van de gebruikers ‘anytime, anywhere’, maar vaak ook om een efficiëntieslag te kunnen maken. Behalve het afsluiten van licenties voor e-books, e-journals en databases betekent dit een hele andere manier van werken voor de bibliotheek.

Daar waar je een beperkt aantal individuele e-books of e-journals nog wel kunt verwerken in de bibliotheekcatalogus op dezelfde manier als fysieke boeken en tijdschriften, moet je bij de aanschaf van complete pakketten of databases van uitgevers of zgn. aggregators, (het liefst vooraf) goed nadenken over het beheer en de ontsluiting en zo mogelijk integratie met de rest van de producten en diensten van de bibliotheek.

Vanwege de transitieslag en daardoor het onbekende, overzien sommige bibliotheken de (on)mogelijkheden en de keuzes waar ze voor staan nog niet. Door de aard en de opbouw van de elektronische collectie die per bibliotheek verschilt is er ook geen generieke oplossing voor alle bibliotheken. Tijdens de gesprekken die wij met onze relaties voeren signaleren en adviseren wij over de keuzes en mogelijke oplossingen die voor u relevant en zinvol zijn.

Advertenties

Cursussen, workshops en presentaties in februari-maart 2011

Ingressus organiseert in februari-maart onderstaande cursussen in ons eigen cursuslokaal in Rotterdam:

Dinsdag 1 februari – Ontlenen van boekmaterialen aan het GGC
Donderdag 3 februari – Interbibliothecair leenverkeer (NCC)
Maandag 7 februari – Invoeren van boekmaterialen in het GGC
Dinsdag 8 februari – Thesaureren van persoonsnamen in het GGC
Donderdag 10 februari – Verwerking van oude drukken in het GGC
Dinsdag 15 februari – Efficiënt werken met WinIBW
Dinsdag 22 februari – Introductie ISBD beschrijvingen
Donderdag 3 maart – –Verwerking van voorwerpen in het GGC
Maandag 7 maart – Google voor informatievaardigen
Donderdag 10 maart – Verwerking van bladmuziek in het GGC
Dinsdag 15 maart – Verwerking van meerdelige boekmaterialen
Vrijdag 18 maart – Verwerking van tijdschriften
Donderdag 24 maart – –MARC21 voor beginners

Inschrijven kan via onze website: Deze cursussen worden op verzoek ook bij u op locatie gegeven. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.

Tijdens de volgende gratis toegankelijke productpresentaties kunt u kennismaken met onze producten en diensten.
vrijdag 11 februari – Digitaal gebruikersonderzoek en benchmarking
Vrijdag 25 maart – Serials Solutions
Dinsdag 29 maart – Hidden Automatic Navigator (HAN)

Ook voor deze productpresentaties kunt u zich via onze website aanmelden. Ingressus is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Wij werken in het Groot Handelsgebouw te Rotterdam, naast het centraal station.

LibFest videos

Van oktober tot november organiseerde Serials Solutions onder de titel LibFest een serie van webinars door eigen productspecialisten en door bibliothecarissen. Ons favoriete webinar is ‘Game-Changer for the 21st Century Library’ door Michael Eisenberg van de University of Washington.

U kunt deze en alle andere LibFest webinars nog in alle rust bekijken via deze webpagina.

Medische bibliotheken helpen beter te worden…

Op uitnodiging van de redactie van de CCZ-Nieuwsbrief mocht ik een bijdrage schrijven over de toekomst van de CCZ bibliotheken. Omdat de nieuwsbrief alleen naar CCZ leden gestuurd wordt en alleen voor hen online toegankelijk is, plaats ik mijn bijdrage ook op mijn weblog. Hierbij zijn ook een aantal extra verwijzingen opgenomen die niet zijn opgenomen in de CCZ Nieuwsbrief.

Iedere informatiespecialist die ik spreek doet zijn/haar uiterste best om een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden aan de gebruikers binnen de eigen instelling. De meeste mensen proberen om continue beter, slimmer, goedkoper etc. te werken.

Hoe ziet de toekomst eruit voor de verschillende CCZ bibliotheken? Enerzijds zie ik donkere wolken en tegelijkertijd zie ik volop kansen. Bibliotheken hebben geen tijd meer om uitgebreid na te denken over de toekomst en een stapsgewijze aanpak met een meerjarenplanning te bedenken. De tijd dringt voor de medische bibliotheken om meerdere redenen.

Met het wegvallen van de eis dat iedere ziekenhuis een bibliotheek moet hebben[1] is in een vergelijkbare situatie in Amerika gebleken dat tussen de 36 en de 44% van alle medische bibliotheken moest sluiten[2]. Desondanks zijn er genoeg kansen voor bibliotheken. Die kansen liggen allemaal in aan de voorkant van de organisatie in de directe dienstverlening aan de gebruikers en zo dicht mogelijk bij het primaire proces van de instelling.
Dat kan alleen door de achterkant, het beheer van de collectie en alle administratieve processen te stroomlijnen en zo efficiënt mogelijk in te richten of te (laten) organiseren.

Let wel, de directe gebruikers, de dokter of de verpleegkundige aan de balie is je gebruiker. De organisatie waar je voor werkt is je klant! Bij alles wat je doet, moet je jezelf eigenlijk afvragen, wat is het nut hiervan voor de organisatie, wat draag ik nu bij aan de doelen van de organisatie!

De aangekondigde bezuinigingen in combinatie met het wegvallen van de eis om een bibliotheek of informatiespecialist te hebben, dwingen de bibliotheken om heel kritisch naar hun eigen begroting te kijken. Bij veel bibliotheken zijn de beheerskosten (personeel, ruimte en dergelijke) veel hoger dan de uitgaven aan de verschillende abonnementen en kosten voor vakliteratuur. Als de rol van de bibliothecaris dan niet heel dicht bij het primaire proces van de organisatie ligt, niet heel zichtbaar is, dan loopt de bibliothecaris in mijn ogen een groot risico.

Of er in Nederland medische bibliotheken gaan sluiten of opgeheven gaan worden? Ik hoop natuurlijk van niet, maar ik ben bang dat verschillende instellingen een dergelijk besluit de komende jaren wel gaan nemen.

Bibliothecarissen moeten echter niet denken vanuit mogelijke doemscenario’s maar denken vanuit de kansen die er ook volop zijn. De afgelopen tijd zijn er verschillende artikelen en presentaties geweest van (internationale) collega’s, waarin de trends en ontwikkelingen voor de toekomst worden geschetst.

 Ik wil niet alles herhalen, maar jullie er wel op attenderen voor zover je de publicaties al niet kent. [3][4] Kern van de meeste verhalen is dat de gebruiker centraal moet staan en niet de bibliotheek, de collectie of de ‘regeltjes’.

Vanuit Ingressus stellen wij ons tot doel om bibliotheken en informatiespecialisten te helpen om hun dienstverlening te verbeteren. Dat doen wij door ons te richten op de optimalisatie van alle processen en activiteiten die liggen op het vlak tussen (elektronische) collecties en de informatiespecialist. Dat wil zeggen de achterkant (backoffice) van de organisatie.
Vanuit onze visie kan en moet de informatiespecialist zich dan meer bezig houden met de directe dienstverlening aan de verschillende gebruikersgroepen vanuit de wetenschap dat de achterkant van de bibliotheekorganisatie op orde is.

In de dagelijkse contacten met verschillende oud-collega’s in de medische bibliotheken, adviseer en attendeer ik hen en soms ook hun leidinggevenden om de bibliotheek verder te helpen. Ik probeer niet alleen diensten en producten te verkopen, maar ook mijn kennis te delen. Samen werken we zo aan een gezamenlijke toekomst.


[2] It was the worst of times, it was the best of times: positive trends influencing hospital Libraries / Michele Klein-Fedyshin. J Med Libr Assoc. 2010 July; 98(3): 196–199. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2901006/pdf/mlab-98-03-196.pdf

[3] Developing the next-generation medical library / Karen Buset.

Deze diashow kon niet worden gestart. Probeer de pagina te verversen of bekijk het in een andere browser.

12 november 2010 http://www.slideshare.net/karenbuset/developing-the-nextgenerationmedicallibrary

[4] Mut zur Innovation – 2. Münsteraner Zukunftskolloquium für Medizinbibliotheken / Doris Bonora. – GMS Medizin – Bibliothek – Information 2010: 10(2) http://www.egms.de/static/pdf/journals/mbi/2010-10/mbi000202.pdf