INFOdocket

Afgelopen vrijdag las ik via No Shelf Required dat ResourceShelf is opgeheven, maar tegelijkertijd is voortgezet als INFOdocket.

Ik volgde ResourceShelf vanwege alle (lees)tips en verwijzingen naar interessante sites, rapporten en dergelijke. Hopenlijk is INFOdocket van dezelfde kwaliteit. Mijn blogrol is gelijk aangepast. Misschien een tip voor u?

Advertenties

Cursussen, workshops en presentaties in maart-april 2011

Ingressus organiseert in maart-april onderstaande cursussen in ons eigen cursuslokaal in Rotterdam:

Donderdag 3 maart – –Verwerking van voorwerpen in het GGC
Maandag 7 maart – Google voor informatievaardigen
Donderdag 10 maart – Verwerking van bladmuziek in het GGC
Dinsdag 15 maart – Verwerking van meerdelige boekmaterialen
Vrijdag 18 maart – Verwerking van tijdschriften
Donderdag 24 maart – MARC21 voor beginners
Maandag 4 april – Zoeken in het GGC
Dinsdag 5 april – Ontlenen van boekmaterialen aan het GGC
Donderdag 7 april – Interbibliothecair leenverkeer (NCC)
Maandag 11 april – Invoeren van boekmaterialen in het GGC
Dinsdag 12 april – Thesaureren van persoonsnamen in het GGC
Dinsdag 19 april – Introductie ISBD beschrijvingen

Inschrijven kan via onze website: Deze cursussen worden op verzoek ook bij u op locatie gegeven. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.

Tijdens de volgende gratis toegankelijke productpresentaties kunt u kennismaken met onze producten en diensten.
Vrijdag 25 maart – Serials Solutions
Dinsdag 29 maart – Hidden Automatic Navigator (HAN)
Donderdag 7 april – Data-entry voor bibliotheek en museum
Donderdag 14 april – Beschrijven van werkprocessen
Vrijdag 29 april – Digitaal gebruikersonderzoek en benchmarking

Ook voor deze productpresentaties kunt u zich via onze website aanmelden. Ingressus is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Wij werken in het Groot Handelsgebouw te Rotterdam, naast het centraal station.

Seminar ‘Drempels Weg’ 31 maart

Natuurlijk zet ook uw bibliotheek steeds meer in op digitale content in plaats van gedrukte informatie.  Niet alleen om tegemoet te kunnen komen aan de behoeften van de gebruiker ‘anytime, anywhere’, maar vaak ook om een efficiëntieslag te kunnen maken. Behalve het afsluiten van licenties voor e-books, e-journals en databases betekent dit een hele andere manier van werken voor de bibliotheek. Daarbij wordt u geconfronteerd met vele vragen en keuzes.

Daar waar een beperkt aantal e-books of e-journals nog wel te verwerken is in de bibliotheekcatalogus, moet bij de aanschaf van complete pakketten databases van uitgevers of aggregators, goed na worden gedacht over beheer en ontsluiting van dit type informatie. Integratie met overige producten en diensten van de bibliotheek is hierbij van essentieel belang.

Vanwege deze transitie en daardoor soms ook de confrontatie met het onbekende, is het moeilijk om de (on)mogelijkheden en keuzes waar men voor staat goed te overzien. Doordat aard en opbouw van elektronische collecties per bibliotheek sterk verschillen,  is er niet echt een generieke oplossing voor alle bibliotheken te bieden.

Tijdens ons eerste seminar van 2011 delen onze sprekers hun ervaringen en inzichten rondom toegangsbeheer met u. Gastheer Chris Wiersma, directeur van De Nieuwe Bibliotheek, vertelt over de verbindingen tussen zijn fysieke en de digitale bibliotheek; Jan Feringa, Sectorhoofd Bibliotheekinfrastructuur & Innovatie bij de Universiteitsbibliotheek Groningen, deelt met u zijn visie en ervaringen met betrekking tot het digitale bereik voor zijn gebruikers; Ronald van Dieën, consultant digitale diensten bij Ingressus, bespreekt in een kennissessie de factoren die van invloed zijn op goed toegangsbeheer van digitale collecties; onze leveranciers H+H Software en Serials Solutions geven u een update over de ontwikkelingen van hun diensten en producten op dit terrein. ’s Middags zijn er een aantal workshops.

Geïnteresseerd? U kunt zich tot 24 maart as aanmelden, maar wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.

Programma

09:30 – 10:00 u                 Ontvangst met koffie en inschrijven

10:00  -12:30 u                  PLENAIRE SESSIES

Opening door Saskia Leferink, directeur Ingressus

Openingswoord door Chris Wiersma, directeur De Nieuwe Bibliotheek Almere. Vanuit het perspectief van zijn eigen organisatie zal Chris Wiersma de verbinding tussen de fysieke en de digitale bibliotheek schetsen.

De keynote wordt verzorgd door Jan Feringa, Sectorhoofd Bibliotheekinfrastructuur en Innovatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Jan vertelt over zijn visie en ervaringen met betrekking tot het digitale bereik voor zijn bibliotheekgebruikers.

Ronald van Dieën, consultant digitale diensten bij Ingressus, verzorgt de sessie “Dé digitale oplossing voor alle bibliotheken bestaat niet.” Hierbij komen factoren aan de orde die van invloed zijn op toegangsbeheer van digitale collecties.

Florin Craciun van Serials Solutions geeft een update over de verschillende oplossingen die Serials Solutions aanbiedt, “E-resource access and management services.”

Markus Libiseller (H+H Software GmbH) schetst de ontwikkelingen van HAN (Hidden Automatic Navigator). Deze ontwikkelingen spelen in op trends inzake authenticatie, identificatie en autorisatie: “Trends and developments regarding access management.”

12:30 – 13:30 u LUNCH Tevens gelegenheid om op De Nieuwe Bibliotheek te bekijken

13:30 – 14:30 u  Workshop Serials Solutions – Workshop Hidden Automatic Navigator
14:30 – 15:30 u  Workshop Hidden Automatic Navigator – Workshop Serials Solutions

15:30 u              Afsluitende borrel

Aanmelden