PDA en Summon

Vorige week donderdag was Rick Anderson in Amsterdam om een tweetal voordrachten te houden voor een uitverkochte doelenzaal. Bert Zeeman heeft daar oa al over geblogd en ook de presentaties staan online. Ik kan niet anders zeggen dan dat het een heel interessante en inspirerende middag was, met een begenadigde spreker.

Wilt u Rick volgen, kijk dan ook eens op het ‘Scholarly Kitchen’ blog en in het tijdschrift ‘Against the grain’. In beide publicaties kunt u regelmatig iets van zijn hand lezen.

Wat is de link met Summon? Nou deze week verscheen er een vraag op de discussielijst van Summon gebruikers, hoe bibliotheken omgaan met Patron Driven Acquisition (PDA) en Summon. Wat bleek, net als bij de Universiteit van Utah waar Rick Anderson werkt, laden bijna alle Summon gebruikers ook de records van bijvoorbeeld Ebook Library, allemaal in hun catalogus. Daarmee maken ze de PDA records een integraal onderdeel van de collectie, want als een gebruiker doorklikt, wordt het e-book online uitgeleend of gekocht. (Al naar gelang hoe EBL) is ingeregeld.

Neem gerust contact op voor meer informatie over Summon of Ebook Library.

Advertenties

Cursussen, workshops en presentaties in oktober-november 2011

Ingressus organiseert in oktober-november onderstaande cursussen in ons eigen cursuslokaal in Rotterdam:

Maandag 3 oktober – Google voor informatievaardigen
Donderdag 13 oktober – Efficiënt werken met Adlib
Dinsdag 18 oktober – Verwerking van meerdelige boekmaterialen
Vrijdag 21 oktober – Verwerking van tijdschriften
Donderdag 27 oktober – MARC21 voor beginners
Maandag 31 oktober – Zoeken in het GGC
Dinsdag 1 november – Ontlenen van boekmaterialen aan het GGC
Donderdag 3 november – Interbibliothecair leenverkeer (NCC)
Maandag 7 november – Invoeren van boekmaterialen in het GGC
Dinsdag 8 november – Thesaureren van persoonsnamen in het GGC
Donderdag 10 november – Verwerking van oude drukken in het GGC
Dinsdag 15 november – Efficiënt werken met WinIBW
Donderdag 24 november – Verwerking van voorwerpen in het GGC
Dinsdag 29 november – Introductie ISBD beschrijvingen

Inschrijven kan via onze website: Deze cursussen worden op verzoek ook bij u op locatie gegeven. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.

Tijdens de volgende gratis toegankelijke productpresentaties kunt u kennismaken met onze producten en diensten.
Dinsdag 4 oktober – Hidden Automatic Navigator (HAN)
Donderdag 6 oktober – Data-entry voor bibliotheek en museum
Vrijdag 7 oktober – Serials Solutions
Donderdag 20 oktober – Beschrijven van werkprocessen
Vrijdag 25 november – Digitaal gebruikersonderzoek en benchmarking
Donderdag 8 december – Beschrijven van werkprocessen

Ook voor deze productpresentaties kunt u zich via onze website aanmelden. Ingressus is uitstekend bereikbaar per openbaar vervoer. Wij werken in het Groot Handelsgebouw te Rotterdam, naast het centraal station.

Academic publishers make Murdoch look like a socialist

Tijdens de NVB-BMI dag gisteren werd oa een stelling bediscussierd of informatiespecialisten een spil zijn van uitgevers en leveranciers. Tijdens die discussie verwees ik oa naar het artikel dat onlangs in The Guardian is verschenen, over de enorme winstmarges van sommige grote uitgevers.

Omdat nog niet iedereen dat artikel kende, hierbij de link.

Prijsstijgingen medische tijdschriften

Behalve de zgn. price projection, de verwachtingen voor volgend jaar, hebben we ook een analyse gemaakt van de prijsstijgingen van medische tijdschriften over de afgelopen jaren:

Gemiddelde percentage 2007 -2008

7,49%

Gemiddelde percentage 2008 -2009

12,26%

Gemiddelde percentage 2009 -2010

6,38%

Gemiddelde percentage 2010 -2011

6,42%

Tijdschriftprijzen 2012

Zoals jullie wellicht weten heeft Ingressus na de overname van Nedbook samen met LM Information Delivery de activiteiten met betrekking tot tijdschriftabonnementen voorgezet.

We zitten nu aan de vooravond van de meeste verlengingen, terwijl nog niet alle uitgeversprijzen voor 2012 bekend zijn. Daarom geven wij een verwachting, de zogenaamde ‘Price Pojection’ uit. Deze kunt u hier downloaden.

The Informationist

Het meest recente nummer van the Journal of the Medical Library Association july 2011 is wat mij betreft een aanrader, met meerdere interessante artikelen.

Het artikel dat er wat mij betreft bovenuit steekt is getiteld “Is the informationist a new role? A logic model analysis” door Diana Cooper. Het artikel gaat over de twee verschillende rollen binnen de bibliotheek van de NIH, de general medical librarian (de meer traditionele bibliothecaris) en de zgn. ‘informationist’ die verspreidt door het ziekenhuis, geïntegreerd binnen de diverse vakgroepen en afdelingen zijn/haar werk doet.

Ik denk dat dat artikel niet alleen voor medische bibliotheken interessant is, mede in de licht van de ALV van de Biomedische afdeling van de BMI volgende week, maar ook voor alle andere informatiespecialisten.

Moeten wij niet allemaal meer toe naar een rol als informationist?

NB: Drie jaar geleden heb ik deelname aan Computer in Libraries gecombineerd met een bezoek aan de NIH campus, waar niet alleen de National Library of Medicine is gevestigd, maar waar ik ook de bibliotheek in de NIH kliniek heb bezocht, die toen net gerenoveerd werd.


To the web and beyond….. (naar het web en er voorbij….)!

Ingressus organiseert een RDA- seminar i.s.m. OCLC op 2 november 2011 

In juni 2010 is de eerste versie online gegaan van de nieuwe catalogiseercode RDA, die de opvolger moet worden van de “Regels voor de Titelbeschrijving”. Wereldwijd is verzocht om de definitieve invoering niet af te wachten, maar nu al te starten met de voorbereidingen. Voor die uitdaging staan we nu! Wat betekent de invoering van deze nieuwe regelgeving voor het dagelijks werk en voor de organisatie? Hoe gaan de leveranciers en grote metadataproducenten met deze ontwikkelingen om? Wat wordt er mogelijk in de ontsluiting van informatie? Wat zijn voordelen, wat zijn nadelen? 

Ingressus heeft al in een vroeg stadium de uitgangspunten van RDA omarmd. In ons statement Ingressus zegt ja tegen RDA kunt u lezen waarom wij denken dat RDA belangrijk is. Tijdens de FOBID-werkconferentie van 21 oktober 2010 hebben we aangegeven dat Ingressus zich sterk wil maken voor kennisdeling, ondersteuning en opleiding bij de invoering van deze nieuwe beschrijvingsregels. Nu er vanuit de drie nationale bibliotheken van de Verenigde Staten een duidelijk implementatieplan is voorgesteld, komt de introductie van RDA voor het Nederlandstalig gebied ook een stap dichterbij. Op 2 november 2011 organiseert Ingressus daarom samen met OCLC een vervolgseminar over dit thema.  

Korte voorgeschiedenis
De regels voor de titelbeschrijving zijn gedateerd en worden niet meer bijgewerkt in Nederland. In de Engelssprekende landen heeft men in 2010 met RDA een instrument gelanceerd dat de bibliografische beschrijving naar een hoger niveau moet tillen (“naar het web en daar voorbij”). In de opzet is RDA internationaler ingestoken dan diens voorgangers en ook voor Nederland is RDA een te prefereren alternatief voor de huidige standaard. RDA laat echter ook een aantal keuzes voor lokale varianten op de standaard. Een werkcomité van de Fobid Hoofdcommissie Ontsluiting buigt zich over de vraag hoe Nederland om zou moeten gaan met die keuzes, en of implementatie van RDA in Nederland daadwerkelijk haalbaar is.  

Tijdens dit Ingressus seminar delen sprekers uit binnen- en buitenland hun ervaringen en inzichten rondom het thema RDA met u. Een uitgebalanceerd programma, speciaal bedoeld voor catalografen en leidinggevenden van bibliotheken. Daarnaast nodigen wij ook graag directies uit die willen weten wat de impact van de ontwikkelingen voor hun organisatie is. Aansprekende presentaties, die u een goede indruk geven van de veranderingen, op het niveau van de dagelijkse praktijk, de organisatie, maar ook in het landelijke én wereldwijde netwerk.   

Het seminar wordt gehouden in Kriterion, de bioscoopzaal op de bovenste verdieping van het Groothandelsgebouw te Rotterdam, de thuisbasis van Ingressus. In deze sfeervolle omgeving, met een prachtig uitzicht over de stad, nodigen we u graag uit. Het Groothandelsgebouw is direct gelegen naast het Centraal Station. Komt u met de auto, dan is betaald parkeren in een van de twee parkeergarages van het Groothandelsgebouw mogelijk.

Deelname aan het seminar bedraagt € 75,00 (incl. BTW) per persoon. Klanten van Ingressus en/of OCLC betalen € 50,00 (incl. BTW). Uw aanmelding wordt definitief nadat het verschuldigde bedrag is overgemaakt. U ontvangt hiervoor een factuur. Aanmelden kan via het online aanmeldformulier tot 24 oktober 2011

Programma